Jsme rodinné včelařství zabývající se výrobou a prodejem nezpracovaných včelích produktů jako je např. včelí med, mateří kašička, rouskový pyl, pyl perga, surový propolis, vosk, ale také prodejem zpracovaných výrobků ze včelích produktů jako např. pyl s medem, pyl s medem a mateří kašičkou, med s mateří kašičkou, propolisová tinktura, med s propolisem a jiné.

Kvalita, nikoliv kvantita

Vlastníme sedm včelařských stanovišť, z nichž jsou čtyři stabilní (včelíny) a tři mobilní (kočovné vozy). Celkem obhospodařujeme něco málo přes 200 včelstev, z nichž většinu v nástavkových úlech.

Za naším medem stojí spousta poctivé práce a naše jméno je vždy záruka, že med je kvalitní. Jedná se o med z našich včelstev z Bílých Karpat. Žádný dovoz ze zahraničí a podobné praktiky, s jakými se setkáváte u potravin dnes a denně. 

Do našeho medu nejsou vmíchávány žádné jiné látky, cukry, sirupy a ani není nijak jinak poškozován. 

Prvotřídní včelí produkty s výraznými léčivými účinky

Specializujeme se na výrobu včelích produktů prvotřídní kvality s výraznými léčivými účinky. Konkrétně se jedná o produkty jako:

  • Med – dle aktuální nabídky více druhů medu (medovicový, květový bylinný, lipový)
  • Plástový pyl „PERGA“
  • Mateří kašička
  • Rouskový pyl
  • Surový propolis
  • Propolisová tinktura
  • Vosk

Špičkové vybavení a přísné hygienické normy

Zpracování medu, kde se myslí jeho vytáčení ze včelstev, dekrystalizace, čeření v nádobách a plnění do sklenic, provází přísná hygienická pravidla, která poctivě dodržujeme.

Pořídili zařízení, která odpovídají nejvyšším hygienickým normám. Můžu zde zmínit např. velké nerezové nádoby na čeření medu, dále pak menší nerezové nádoby s adaptéry – speciálně uzpůsobené k cedění medu, nebo špičkovou plničku medu, která splňuje stejně jako všechny nerezové nádoby náročné potravinářské normy.

Náš med koupíte pouze v nových obalech, tím myslím nejenom novou sklenici, ale i nové víčko.

Máte také jistotu, že náš med není přehřátý – investovali jsme do kvalitního technologického zázemí tepelných boxů s termostaty. Dekrystalizace tak probíhá při řízené teplotě, která je pouze taková, aby med v žádném případě nepoškodila. 

Med zpracováváme ve schválené potravinářské provozovně, což je důkazem toho, že dodržujeme všechny hygienické a potravinářské standardy. Potravinářskou provozovnu navštěvují pravidelně státní kontroly, které zde kontrolují dodržování všech důležitých hygienických a veterinárních norem. 

Splňujeme přísnou norma „Český med“. Jedná se o přísnější normu pro kvalitu medu, než jsou nařízení pro prodej medu v Evropské unii. Dodržování této normy je dobrovolné, ale my ji dodržujeme a můžeme toto doložit atestem. Máte jistotu, že med neobsahuje například větší množství vody, že nebyl přehřátý, že neobsahuje cukry atd. 

 

Předávání ocenění Živnostník roku – 1. místo Včelí produkty Karel Kolínek

Prestižní ocenění a atesty

Všechny námi vyráběné produkty jsou velmi kvalitní, což dokazují nejenom vyhrané soutěže, do nichž jsme je přihlásili (např. několik zlatých medailí Český med, vícenásobné ocenění Perla Zlínska a naše poslední získané ocenění Regionální potravina zaštítěná Ministerstvem zemědělství), ale také velmi rozsáhlé atesty, které jsme nechali provést ve zkušených a přísných laboratořích Výzkumného ústavu včelařského v Dole.

Atesty vždy bez problémů prošly, což jenom dokazuje, o jak kvalitní med se jedná.