Uvádí se, že včely musí navštívit až pět milionů květů, aby nashromáždily jeden kilogram medu. Podobné úsilí musí vyvinout při sběru pylupropolisu a výstavbě nového díla. Je proto zřejmé, že výsledky své práce budou včely účinně bránit.

Včela medonosná má jediný způsob obrany proti vetřelci – včelí jed. Je to však obrana natolik zdatná, že obsah jediného malého včelího jedového váčku dokáže zahnat na útěk i tvora mnohonásobně většího.

U člověka včelí jed působí hlavně na krevní tělíska a nervový systém. Záleží na momentální kondici, hmotnosti a zdravotním stavu člověka, jak se s jedem vypořádá. V literatuře je psáno, že zdravý dospělý člověk snese bez poškození zdraví až dvě stě včelích žihadel najednou. Proto jedno nebo několik
málo žihadel zdravého člověka neohrozí.

Obvyklým projevem bodnutí je zarudnutí, otok a později svědění kolem vpichu, které má různě velký rozsah – až do velikosti plochy, kterou pokryjí dvě mužské dlaně. Tyto kožní projevy zpravidla do tří dnů mizí. Jako první pomoc v tomto případě stačí seškrábnout žihadlo z místa vpichu, potřít ranku desinfekcí, plátkem cibule nebo protisvědivým gelem (každý včelař má jistě svůj oblíbený a zaručený recept) a na chvíli přiložit studený obklad nebo sáček s ledem.

Opatrnosti je třeba pouze tehdy, dojde-li k bodnutí žihadla do rohovky oka. Tato příhoda vyžaduje neodkladné lékařské ošetření; rovněž bodnutí do úst, jazyka nebo přední strany krku by měl ošetřit lékař, protože v tomto případě i malý otok, provázející běžnou reakci může vyvolat vážné dechové potíže. V období před lékařským ošetřením je třeba takto postiženému dát cumlat kostku ledu, zmrzlinu nebo popíjet ledový nealkoholický nápoj.

Jiná situace nastane, jestliže včela bodne člověka, který trpí alergií. Zde i jediné žihadlo může spustit celkovou reakci organismu, někdy i se závažným růběhem projevujícím se zrudnutím v obličeji a na krku, stavem úzkosti a strachu, mdlobou, rychlým a slabým pulsem, poklesem krevního tlaku, vracením, průjmem, bolestmi břicha, sípotem a chrapotem, ztížením dýchání, věděním velké plochy kůže, otoky a výsevem kopřivky.

Projevy nemusí být přítomny všechny, někdy se navzájem kombinují. Jako projev velmi těžké alergické celkové reakce může vzniknout během několika minut po bodnutí takzvaný anafylaktický šok, který svým průběhem již může ohrozit život postiženému selháním životně důležitých funkcí.

Alergie je zcestná odpověď organismu na opakovaný kontakt s alergenem, jímž je v tomto případě včelí jed nebo bílkovina včelího žihadla. Pokud alergik o této své alergii na včely ví, měl by se vyvarovat kontaktu s nimi, být opatrný hlavně v letní přírodě a nosit s sebou průkaz alergika, včetně základních léků pro poskytnutí první pomoci. Celá řada lidí ale o své alergii neví nebo není lékařem dostatečně poučena. Proto lze včelařům doporučit, aby měli na stanovištích základní léky pro poskytnutí předlékařské první pomoci při hrozící alergické odpovědi na bodnutí včelou a byli seznámeni se zásadami této pomoci.

Bodne-li člověka včela člověka, který je alergický na včelí jed anebo jeví známky počínající alergické reakce, je nutné co nejdříve seškrábnout včelí žihadlo, aby se zabránilo dalšímu pronikání jedu do těla. Postiženého je třeba odvést z dosahu včel a v klidné místnosti uložit na lehátko a zabránit tak kolapsu
a pádu při přechodném poklesu tlaku. Místo vpichu se ošetří obvyklým způsobem, doporučuje se použít gely proti bodnutí hmyzem, které lze zakoupit v lékárně bez lékařského předpisu. Dále se podají neodkladné léky proti alergii.

Ještě jednou na závěr shrnutí doporučeného postupu u hrozby alergické reakce po bodnutí včelou nebo při jejích projevech:

  • seškrábnout žihadlo 
  • uložit postiženého do stabilizované polohy vleže na boku
  • ošetřit místo vpichu 
  • podat s trochou vody jednu tabletu Zyrtecu /dítěti mladšímu deseti let půl tablety/ a dvě tablety Medrolu /dítěti mladšímu deseti let jednu tabletu/ a nechat cumlat najednou v ústech 
  • zavolat lékařskou pomoc

zpracovala MUDr. JANA HAJDUŠKOVÁ