V posledním desetiletí vzrůstá zájem o léčení různých onemocnění pomocí včelích produktů a přípravků vyrobených na jejich bázi. Tento vývoj je spojen s rozšířením vědecké základny. Ta potvrzuje vysokou efektivitu léčení biologicky aktivními včelími produkty, absencí vedlejších komplikací a levnou cenou ve srovnání se syntetickými lékařskými prostředky.

Past na volné radikály

Spolupracovníci katedry farmakologie Rjazaňské státní univerzity studují řadu let léčebné účinky včelích produktů při patologii různých orgánů. Ve významné části prací byla experimentálně stanovena a přesvědčivě dokázána efektivnost aplikace mateří kašičkykvětového pylu ze snůšky, propolisu a jejich kombinací při toxickém zasažení jater různými jedy, pesticidy či alkoholem.

Je známo, že jedním z hlavních mechanizmů nesoucích odpovědnost z toxické zasažení jater je akvizice peroxidového okysličení lipidů (POZ) v membránách jaterních buněk. Zesílení procesů volného radikálového okysličení lipidů v membráně buňky vede k jejímu odemření. Proto mnohé práce naší katedry jsou věnovány definování průběhu těchto procesů při patologii jater a stavu antioxidačního systému ochrany, tzn. existenci pasti na volné radikály v organizmu. Vedlo toho probíhaly výzkumy aktivity řady fermentů, na jejichž základě je možné posoudit změny jaterních funkcí.

Jeden z aktuálních problémů terapie lékařskými produkty je prevence jejich vedlejších účinků. Častým vedlejším efektem mnohých preparátů je zasažení jater. Ve svých výzkumech jsme vybírali lékařské preparáty, které způsobovaly při dlouhém ordinování nebo při zavedení velkých dávek vedlejší účinky na játra, a zkoumali jsme možnost jejich korekce pomocí biologicky aktivních včelích produktů.

Podle údajů z literatury dlouhodobé podávání nesteroidního protizánětlivého prostředku Indometacin může vést k těžkému narušení funkce jater až do rozvinutí toxické hepatitidy. Pro prevenci takového vedlejšího účinku byl vybrán květový pyl nebo pylový rousek. Je známo, že včelí produkt pyl je jedním ze základních biologicky aktivních prostředků, využívaných v lékařství, veterinářství a v kosmetickém průmyslu.

Naše výzkumy ukázaly, že květový pyl má značný hepato-ochranný účinek při rozvoji vedlejších účinků ze strany jater, které jsou vyvolány dlouhodobým podávání indometacinu. Při jeho využití se stabilizovaly membrány jaterních buněk a normalizovala se funkce jater.

Kladný vliv květového pylu při intoxikaci infometacinem se objasňuje přítomností velkého množství nenasycených kyselin a fosfolipidů, které jsou strukturními komponenty buněčných membrán, také existencí vitamínů E, karotenoidů (provitaminů A), vitaminu C, volných gadrogensulfidových skupin, které mají schopnost spojovat a zneškodňovat volné radikály.

Na základě výzkumů doporučujeme pacientům, kteří dlouhodobě berou Indometacin, naordinovat pyl z rousků nebo ještě lépe plástový pyl „PERGA“ pro prevenci škodlivého hepatitického vlivu preparátu.

Dárce krve

Zároveň jsme sledovali vliv extraktu propolisu na zvířata kvůli profylaxi vedlejšího účinku paracetamolu na játra.

Výběr daného preparátu se zakládal na jeho schopnosti snižovat procesy okysličení lipidů peroxidy a volnými radikály při různých patologických procesech (tzn. ozáření), vysokém fyzickém zatížení, stresových situacích atd.

Paracetamol je nenarkotické analgetikum, v lékařské praxi se používá jako utišující a protihorečnatý prostředek. Podle údajů statistiky se na celém světě každoročně spotřebuje více než 25 tisíc tun.

Základním nedostatkem paracetamolu je malý terapeutický záběr (překročení terapeutické dávky 2-3krát může vyvolat toxický účinek). Při otrávení tímto preparátem, jež se může rozvíjet při předávkování nebo onemocnění jater, jsou možné vážné komplikace. Ty jsou provázeny odumřením jaterních buněk, což je spojeno se vznikem a nashromážděním toxického odpadu při jeho rozpadu v organizmu.

Jako prevenci rozvoje toxického zasažení jater se doporučuje zavést acetylcystein. Avšak tento preparát má vedlejší účinky a řadu kontraindikací. Kromě toho se nehodí jako profylaktikum v případě užívání paracetamolu pro pacienty, kteří mají organické napadení jater.

Výzkumy ukázaly, že extrakt propolisu má výrazný hepato-ochranný vliv při předávkování paracetamolem. Je možné předpokládat, že propolis, jenž obsahuje volné hydrogensulfidové skupiny (-SH), se stal pro ně dárcem krve při navazování a zneškodňování toxického metabolitu, který vzniká v organizmu při rozpadu paracetamolu.

Takto může být extrakt z propolisu doporučován jako ochránce jater při silném otrávení paracetamolem a také jako profylaktický prostředek u pacientů s narušenou funkcí jater, kteří užívají tento preparát.

Extrakt z propolisu jsme používali i pro ochranu jater od možného vedlejšího vlivu aminazinu, aplikovaného při léčení nervově-psychických onemocnění. Tento psychotropní preparát se často užívá po delší dobu. V procesu jeho rozpadu v játrech vzniká více než 150 metabolitů, u některých z nich se projevují hepato-ochranné vlastnosti. Taková intenzivní práce jater na rozpadu aminazinu v organizmu může vést k vedlejším účinkům. U 1,5 – 2% případů se při užití tohoto preparátu u nemocných rozvíjí žloutenka.

Aplikace propolisu společně s chlorpromazinem (aminazinem) vedla k základním změnám jak v procesech peroxidového okysličení lipidů, tak ve vztahu antioxidační ochrany organizmu. Znormalizovala se aktivita jaterních fermentů.

V rozvoji antioxidačního účinku propolisu může mít určitý význam přítomnost oxidecenové kyseliny (nenasycená mastná kyselina s antioxidačními vlastnostmi) a také flavonoidů a selenu, který je prvkem přirozeného antioxidačního systému organizmu.

Podle výzkumů můžeme doporučit extrakt z propolisu jako profylaktický prostředek pro prevenci vedlejších účinků při dlouhodobém užívání aminazinu.

Výzkum pro užitek člověka

Objasnili jsme jen jednu z možností mnohostranného použití včelích produktů a prostředků vyrobených z nich, využívaných k prevenci a léčení různých patologií.

Neustálé zdokonalování technologií výroby nejnovějších lékařských prostředků na bázi produktů z oboru včelařství vyvolává nutnost dalšího zkoumání jejich léčebných efektů a jejich využívání s maximálním užitkem pro člověka.