V poslední době se stále častěji hovoří o takzvané včelami ovlivněné vodě. V podstatě jde o vodu nebo tekutinu obsahující vodu, která je umístěna na určitou dobu do blízkosti včelstva. Kolem každého živého organizmu v přírodě existuje určité biopole, které má zřejmě elektromagnetický charakter. Je proto jasné, že kolem včelstva, které má na vrcholu rozvoje několik desítek tisíc jedinců, je toto pole zřetelnější.

Octne-li se v tomto prostředí molekula vody, dochází k malé změně vazebného úhlu mezi atomy vodíku a atomem kyslíku. Tato relativně nepatrná změna vazebného úhlu způsobí, že takto pozměněná voda má v lidském těle odlišné biologické účinky.

Jinak prochází membránami buněk a mění povrchové napětí stěn buněk, jiným způsobem ovlivňuje přesun iontů a podobně. O účinku takto ovlivněné vody na lidský organizmus toho zatím mnoho nevíme, avšak na základě zkušeností a pozorování některých včelařů můžeme říci, že tato voda ovlivňuje pozitivně průběh některých metabolických a psychických onemocnění.

Mnohokrát bylo prokázáno například po pravidelném používání této vody podstatné snížení zvýšené hladiny cukru v krvi u diabetiků. Tito nemocní pravidelně pili dvakrát denně asi dva decilitry takto včelami ovlivněné vody a používali tuto vodu i k přípravě nápojů, kávy, čaje.

Důležité je ale upozornit, že není přípustné při této proceduře vynechat lékařem předepsané léky nebo porušovat diabetickou dietu. Pití „včelí“ vody je doplněk léčení. Pokud dojde objektivně ke snížení hladiny cukru v krvi, ošetřující lékař sám na základě pravidelných kontrol léky sníží nebo vysadí. Podstatnou součástí léčebného účinku „včelí“ vody však může být i skutečnost, že nemocný člověk aktivně dvakrát denně sám něco dělá vědomě pro zlepšení svého zdraví. Faktem však zůstává, že mnoho diabetiků prokazuje při této léčbě velmi povzbudivé výsledky. Podobně příznivý efekt lze pozorovat např. u onemocnění štítné žlázy nebo u některých psychických poruch, kde se dostavuje brzy pocit rovnováhy a duševní svěžesti.

Princip získání včelami ovlivněné vody je velmi jednoduchý. Vodou naplníme skleněnou nebo plastikovou láhev a tu postavíme na úl, mezi úly nebo pravděpodobně nejlepší způsob je její vložení přímo do prázdného medníku nad včelstvo. Doba, po kterou zde láhev ponecháváme, záleží na ročním období, a tedy i na aktivitě včel. V létě postačí ponechat láhev u včel jeden až dva dny, v zimě déle. Zmrznutí vody není na závadu, rovněž krátký var je možný.

Je zajímavé, že tato „včelí“ voda vykazuje prokazatelně i některé odlišné fyzikální vlastnosti. Zkušený proutkař bez zaváhání brzy určí, která láhev s vodou byla v blízkosti včel. Navíc je zajímavé, že takto ovlivněná voda se dlouho bakteriálně nekontaminuje. Dále je známo, že někteří vinaři na jižní Moravě staví na úl demižon s vínem, které mají určeno pro vlastní spotřebu.